Asbestverwijdering dak: de 2021 rglementations


 

Asbest op mijn dak?

Asbest, dat nu verboden is in de bouw, is nog steeds aanwezig in veel huizen, vooral op het dak. Asbest op daken wordt aangetroffen in de vorm van asbestcement (asbestcementdakbedekking), verpakt in platen, bladen of leien.

Asbest in daken is vooral gevaarlijk als er een probleem is met waterinfiltratie.

Belangrijk

Asbest is een magnesiumsilicaat met bepaalde vuurvaste eigenschappen. De deeltjes in asbeststof kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral in de ademhalingswegen.

Op basis van langdurige blootstelling is asbest carcinogeen. Drie ziekten kunnen het gevolg zijn van het inademen van asbest: longkanker, asbestose en mesothelioom.

Een asbestdakdiagnose is alleen verplicht voor gebouwen waarvoor de bouwvergunning vóór 1 juli 1997 is afgegeven en die te koop worden aangeboden.

Als u het echter niet zeker weet, staat niets u in de weg gebruik te maken van de diensten van een vakman die uw dak komt inspecteren op asbest en de toestand ervan. Als het asbest en het dak in goede staat zijn, hoeft u uw dak niet te renoveren. Zo niet, dan zult u het asbest van uw dak moeten verwijderen en het asbest moeten afzuigen.

De prijs van een asbestdiagnose voor een dak kost ongeveer 100 €.

Besparingen op diagnostiek

U kunt geld besparen door meerdere diagnoses tegelijk te laten uitvoeren op uw hele woning: u krijgt tarieven die 30% lager liggen dan bij een enkele diagnose.

Ter informatie, de nieuwe asbestcementdaken bevatten geen asbest meer.

Asbest zelf verwijderen van daken: wat zijn de risico’s?

Het verwijderen van asbest van het dak vereist speciale aandacht. Omgaan met asbest is zeer gevaarlijk. Voordat asbest van uw dak wordt verwijderd, zijn er veel veiligheidsregels die tot op de letter moeten worden nageleefd volgens de voorschriften en aanbevelingen.

Te beginnen met het dragen van een pak, een masker (ademhalingsbescherming met P3-certificaat, masker met EN 149-norm), handschoenen, een veiligheidsbril en het beheersen van het vervoer en de evacuatie van puin op gespecialiseerde afvalverwijderingsplaatsen. Speciale afvalzakken zijn verkrijgbaar in de gespecialiseerde handel. U zult ook uw hele bouwplaats met dekzeilen moeten bedekken om de verspreiding van stof tegen te gaan.

Om nog maar te zwijgen van de veiligheidsvoorschriften die inherent zijn aan het werken op hoogte.

Bij het verwijderen van asbest van daken moet ervoor worden gezorgd dat het asbestmateriaal niet breekt. Als u ze kunt verwijderen zonder ze te breken, vermijdt u de verspreiding van asbeststof (het gevaarlijkste stof). Als breuk onvermijdelijk is, reinig het stof dan goed met een geschikte stofzuiger.

Informeer bij uw gemeente naar de beschikbare systemen en de goedgekeurde punten en afvalstortplaatsen.

In het algemeen zijn de kosten :

 • Uit de handel nemen en verwijderen van materiaal van klasse I: 300 € tot 500 € per ton
 • Afvoeren en verwijderen van klasse II materiaal: 25 € tot 40 € per m².

Wie zich aan deze werkzaamheden waagt zonder contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, moet zich volgens de wet toch tot dit bedrijf wenden om zich van asbestmateriaal te ontdoen.

Neem dus geen onnodige risico’s. De specialisten van Guide Toiture kunnen u een gratis prijsopgave geven voor alle fasen van uw asbestverwijdering.

Leer ook meer over

Voorschriften inzake het verwijderen van asbest van daken

Het gebruik van asbest in de bouw is sinds 1997 verboden.

Asbestverwijdering is niet altijd verplicht. Deze operatie is alleen vereist als de hoeveelheid asbest groter is dan 5 vezels per 1 liter lucht. Dan moet binnen 3 jaar worden ingegrepen, op straffe van sancties.

De bouwplaats moet voldoen aan de voorschriften die zijn vastgesteld bij decreet nr. 2012-639 van 4 mei 2012.

Hoe verwijder je een asbestdak van fibro-cement?

Gezien het grote risico van verspreiding moeten bij het verwijderen van asbest uit asbestcementdaken voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Er zijn twee manieren om asbest van daken te verwijderen:

 1. in omhulsel of overkapping
 2. als een volledige vervanging van de dekking

De insluiting van asbest op daken bestaat in het insluiten ervan door middel van inkapseling, dankzij een specifiek product. Vervolgens kan dit asbest om veiligheidsredenen worden geneutraliseerd met panelen die de asbestdeeltjes volledig isoleren van de lucht en het regenwater dat asbeststof met zich mee zou kunnen dragen.

Dakbedekking is betaalbaarder dan verwijdering, recycling en een nieuwe dakbedekking. En u kunt van de gelegenheid gebruik maken om uw dakisolatie te vernieuwen.

De volledige vervanging van uw asbestcementdak is de enige oplossing die u in staat stelt het asbest en de risico’s die ermee gepaard gaan volledig te verwijderen. De operatie is echter duurder.

Leer ook meer over

Asbestverwijdering prijs per m2

Een vakman verwijdert niet alleen uw asbest, maar renoveert ook uw dakbedekking en zorgt bovenal voor de verwijdering van gevaarlijk afval.

 • De prijs van een asbestsanering van het dak ligt meestal tussen 25 en 40 € per m2.
 • De prijs van een asbestverwijdering van het dak voor één ton asbest kan variëren van 300 tot 700 €.

Afhankelijk van of het om een insluiting of een verwijdering gaat, zal de offerte totaal verschillend zijn. De tarieven kunnen stijgen als uw dakconfiguratie complex is of de toegangsomstandigheden moeilijk zijn.

Een meerprijs is te verwachten als u ook het puin laat afvoeren.

Prijs van asbestverwijdering per m² zonder afvalinzameling:

Soort werk Asbestverwijdering prijs per m2
Prijs voor asbestverwijdering van daken met asbestcementplaten 25-35 €
Prijs voor asbestverwijdering van daken met asbestcement golfplaten 20-45 €

Het is sterk aan te bevelen de verwijdering van asbest toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde onderneming die u een volledige dienstverlening biedt: asbestdiagnose, stofverwijdering, insluiting of vervanging, verwijdering van materialen, verwijdering van verontreinigd afval.

Voor een asbestcementdak van 20 m² bijvoorbeeld zal het verwijderingsplan ongeveer 800 € kosten en de eenvoudige verwijdering (losschroeven en besproeien) eveneens 800 €. Dat is 1600 € voor 20 m² dakbedekking.

Asbestverwijderingsbedrijven maken een offerte op basis van:

 • het soort asbest
 • de gemeten hoeveelheid asbest
 • de aard van het te behandelen oppervlak
 • de reikwijdte van de werkzaamheden, waarin de aard en de duur van de uit te voeren taken worden omschreven
 • de materialen, uitrusting en andere middelen die nodig zijn voor de verwijdering van afvalstoffen en de bescherming van de deelnemers

Waarschuwing: sommige professionals zullen geen verwijdering of vervoer, of diagnose omvatten, zorg ervoor dat deze worden aangegeven op de offerte!

Hulpmiddelen voor asbestverwijdering van daken

Er is enige financiële steun beschikbaar voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

Deze steun wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend door de ANAH, die ofwel de asbestdiagnose kan subsidiëren, ofwel de asbestverwijderingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bescherming van personen.

Het bedrag varieert van 20% tot 50% van de totale kosten die aan deze transacties verbonden zijn. Er zijn echter nog een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor deze steun in aanmerking te komen. Met name moet de woning meer dan 15 jaar geleden zijn gebouwd. De werkzaamheden moeten de algemene toestand van de woning verbeteren en moeten worden uitgevoerd door vakmensen.

De kosten van asbestverwijdering kunnen 30% tot 100% duurder zijn dan de renovatie van een asbestvrij dak.

Vergoeding voor de installatie van een nieuw dak

Asbestcementdaken bieden de mogelijkheid dat de hart-op-hartafstand tussen de gordingen van het geraamte vaak compatibel is met installatiesystemen voor fotovoltaïsche modules, waardoor een kleine marge kan worden vrijgemaakt om de kosten van asbestverwijdering te compenseren.

Zo kan Solareo, door zijn activiteit als exploitant van zonne-energie, de kosten voor het verwijderen van asbest van uw dak dekken door de dakbedekking te vervangen door een fotovoltaïsch dak.

Solareo neemt de investering voor de volledige dakrenovatie voor zijn rekening, en verkoopt de geproduceerde elektriciteit rechtstreeks aan Engie.

De beperking van asbestverwijdering wordt een kans met fotovoltaïsche energie.

Leer ook meer over

 

 

 

Recent Posts