Welke prijs zijn dak in 2021 renoveren?


Een dakrenovatie kan zowel een kwestie van een paar honderd euro als van enkele duizenden euro’s zijn. Alles hangt af van de leeftijd van uw dak, de staat van verslechtering en het materiaal dat moet worden vervangen.

Laten we samen bekijken wat u moet weten om uw dak op de juiste manier te renoveren.

Als u aan een volledige renovatie begint terwijl het dak in goede staat is en alleen de voegen of lekken moeten worden gerepareerd, kan dit te snel een grote uitgave zijn.

Omgekeerd, als u besluit om alleen de meest beschadigde delen van uw dak “op te lappen” wanneer de levensduur van uw dak grotendeels verstreken is, kunt u al uw waterdichting en isolatie in gevaar brengen.

De prijs van een diagnose zal u ongeveer honderd euro kosten, een investering die de moeite waard is om te weten waar u aan vastzit.

De renovatie van uw dak kan uit verschillende soorten ingrepen bestaan:

Reinigen, ontschuimen en behandelen van de bekleding

Dakgoten repareren of vervangen

Reparatie van voegen of knooppunten na de installatie van een dakopening

Reparatie van gebroken tegels die infiltratie hebben veroorzaakt

Verwisselen van het huidige onderdakscherm

Verbetering constructiedelen

Installeer ventilatie

Nogmaals, door precies aan te geven welke ingreep moet worden verricht, bespaart u tijd en geld en voorkomt u verergering van de problemen.

Uw dak vernieuwen, of het nu gaat om het isoleren van uw dak, het opnieuw waterdicht maken ervan, het vervangen van de dakpannen… zijn stuk voor stuk essentiële werkzaamheden om in een gezond huis te wonen en energie te besparen.

Als u vaststelt dat uw dak zwakke plekken vertoont, maar u niet zeker weet of het gedeeltelijk moet worden gerepareerd of volledig gerenoveerd, moet u een vakman laten komen om een diagnose te stellen.

De vakman die de staat van uw dak moet beoordelen, zal u een reeks vragen stellen, probeer de antwoorden van tevoren voor te bereiden:

 • Wanneer is het dak voor het laatst gerepareerd?
 • Zijn de dakopeningen (ramen) origineel of toegevoegd?
 • Is het dak door een vakman of door de eigenaar geplaatst?
 • Is er vocht op de muren gekomen?
 • Hebt u in de winter een bijzonder hoge energiefactuur?
 • Zijn de zolders warm in de zomer?
 • Bent u geïnteresseerd in regenwateropvang?
 • Heeft u ooit behandelingen op uw dak toegepast?
 • Is er een scherm onder het dak aangebracht tussen het dak en de isolatie?
 • Als uw dak gemaakt is van fibro-cement, hoe oud is het? (Controleren op asbest in uw dak) Zijn er nesten of zwermen op uw dak?
 • Heeft u onlangs te lijden gehad van hevige weersomstandigheden?

De gemakkelijkste manier om snel een idee te krijgen van het werk dat moet worden gedaan, is een inventaris op te maken van de verschillende onderdelen, van buiten naar binnen:

 1. Eerst de omslag
 2. Dan is het frame
 3. Dan de isolatoren
 4. Tenslotte de dakaccessoires: waterdichting, waterafvoer, openingen, ventilatie en ruimte onder het dak.

De meest voorkomende dakbedekkingsmaterialen (dakpannen, zink, leisteen) hebben een levensduur van 50 tot 150 jaar, maar bij slecht onderhoud kan deze levensduur zeer snel verkorten.

Bovendien betekent het feit dat de dakbedekking nog goed is, niet dat de goten, de nok of de dakbedekking niet in goede staat zijn.

uitsplitsing

zijn het niet waard om gerenoveerd te worden…

In alle azen, alvorens uw dak te renoveren, raadpleeg uw PLU (beschikbaar op het gemeentehuis of op het internet) en zoek uit wat u mag doen of niet mag doen.

Leer ook meer over

Tarieven om uw dak te laten renoveren

Het is belangrijk te weten dat de kostprijs van een dakrenovatie per m² altijd hoger ligt dan de prijs van een nieuw dak in aanbouw. Dit is voornamelijk het gevolg van de verwijdering van de oude dakbedekking, wat het totale budget doet stijgen.

Dit is wat de kosten van uw dakrenovatie zal doen variëren:

 • het te verwijderen en te plaatsen dakbedekkingsmateriaal: van 7 € per m² dakspaan tot 2000 € per m² fotovoltaïsche panelen!
 • Als uw oude dak van asbestcement is gemaakt, moet het asbest worden verwijderd en moet een beroep worden gedaan op een gespecialiseerde en erkende dakdekker.
 • de toegang tot de bouwplaats en de complexiteit van uw dak (aantal hellingen, helling, aantal te omzeilen openingen…)
 • Is de renovatie gedeeltelijk of volledig?
 • kunt u een oud deel van uw dakbedekking (bijv. dakpannen) hergebruiken?
 • loonkosten per uur

De totale prijs voor het renoveren van een dak is moeilijk vast te stellen zonder een schatting. De beste manier om uw budget te verlagen is om verschillende bedrijven met elkaar te laten concurreren. Door uw dak te renoveren kunt u in een gezond huis wonen en energie besparen. De prijsverschillen tussen de bedrijven zijn soms verrassend, zowel wat de materialen als wat de arbeid betreft.

Dakrenovatie kan zo eenvoudig zijn als een paar honderd euro of zo complex als enkele duizenden euro’s. Alles hangt af van de leeftijd van uw dak, de staat van verslechtering en het materiaal dat moet worden vervangen.

De kostprijs van een dakrenovatie per m² is altijd hoger dan de prijs van een nieuw dak in aanbouw. Dit is voornamelijk het gevolg van de verwijdering van de oude dakbedekking, wat het totale budget doet stijgen.

De prijs van een dakrenovatie wordt vaak uitgedrukt per m². De kosten voor de renovatie van uw dak hangen immers in grote mate af van de oppervlakte ervan. Hoe groter een dak is, hoe langer het zal duren om het te renoveren, en hoe groter uw dakbedekking is, hoe meer materialen u nodig zult hebben om het te renoveren.

Bovendien moet u, als u bijvoorbeeld kiest voor een rieten dak of voor fotovoltaïsche panelen, een beroep doen op gespecialiseerde vaklui, zodat de knowhow zeldzamer en dus duurder is!

Op dezelfde manier, als je een

leien dak

bijvoorbeeld, of uw geraamte veranderen, zult u hefapparatuur moeten gebruiken. Dit komt bovenop het budget voor dakrenovatie. Bijvoorbeeld:

Soort werk Dakrenovatie prijs per m2
Prijs van een pannendak renovatie 30-70 €
Prijs van een plaatstalen dak renovatie 30-60 €
Prijs van een leien dak renovatie 100-150 €
Prijs van een stalen goot dak renovatie 40-60 €
Prijs van een shingle dak renovatie 10-15 €
Prijs van een zinken dak renovatie 70-140 €
Prijs van een zonnedakrenovatie 700-2000 €

Hier volgen enkele andere voorbeelden van 2020-tarieven voor dakrenovatie:

Soort werk Dakrenovatie prijs per m2
Prijs van een dakrenovatie met raamwerk 1800-2500 €
Prijs van een licht dak renovatie 300-700 €
Prijs van een volledige dakrenovatie 700-1300 €
Dakisolatie renovatie prijzen 20-170 €
Prijs van een dak waterdicht maken renovatie 30-110 €
Prijs van een dakrenovatie met ophoging 1300-1800 €
Prijs van een dakgoot renovatie 10-60 €

Prijs voor de renovatie van een dak van 100 m²

De prijs voor het vernieuwen van een dak van 100 m² varieert aanzienlijk, van 1.000 euro tot meer dan 20.000 euro.

Het hangt af van de aard van het werk en de bouwtijd, aangezien arbeid een grote kostenpost zal zijn.

Voel je vrij om te concurreren door het vergelijken van offertes van ten minste drie ambachtslieden. Hun tarieven worden over het algemeen lager naarmate het werk zich opstapelt. Dus als u uw isolatie en dakbedekking moet vernieuwen, kies dan een dakdekker die gespecialiseerd is in isolatie.

De prijs voor het vernieuwen van een dak van 100 m2 zal dus variëren naargelang de staat van uw dak bij aanvang, en het resultaat dat u beoogt.

Voorbeeld van een offerte voor een dakrenovatie van 100 m2 :

 • Veiligheidsuitrusting : 350 €.
 • Verwijdering van de oude dakbedekking en evacuatie van materialen in de afvalverwijdering: 800 €.
 • Preventieve behandeling van het houten frame: 1200 €
 • Plaatsen van nieuwe dakspanten: 150 €
 • Leggen van nieuwe dakpannen, waarvan 50% wordt hergebruikt: 3000 €.
 • Waterafstotende behandeling: 150 €.
 • Renovatie van een deel van het zinkwerk: 200 €
 • Schoonmaak terrein: 200 €.

TOTAAL : 6050 €

De prijs van de renovatie van een kader

De renovatie van een dak kan ook structurele werkzaamheden met zich meebrengen: het houten geraamte kan zijn aangetast door schimmel of verzwakt door termieten en het stalen geraamte kan corrosieproblemen vertonen. In beide gevallen moet het versterkt worden.

Renovatieprijs van een houten frame :

 • Prijs van de renovatie van het kader door preventieve behandeling: 15 tot 20 € de m².
 • Prijs van de renovatie van het kader door curatieve behandeling: 30 tot 50 € de m².
 • Prijs van een versteviging van het geraamte: 60 tot 80 € per m².
 • Prijs van een volledige renovatie van het kader: 80 tot 200 € per m².

Renovatieprijs van een staalconstructie :

 • Prijs van een gedeeltelijke renovatie van metalen geraamte: 40 tot 60 € per m².
 • Prijs van een totale renovatie van metalen frame: 80 tot 160 € per m2
 • Prijs voor de renovatie van een betonnen structuur: 40 tot 130 € per m2

De prijs van de renovatie van de thermische isolatie van het dak

Afhankelijk van uw inkomen, uw situatie en de staat van uw woning, kunt u door uw energieverbruik te verbeteren door de thermische isolatie van uw dak te vernieuwen, financiële steun krijgen (belastingkrediet, ANAH-subsidies, Eco PTZ…).

U zult uw dakisolatie werk moeten toevertrouwen aan een

gekwalificeerde EGR professional.

De renovatie van de thermische isolatie van een dak zal ofwel bestaan uit het aanbrengen van nieuwe binnenisolatie op uw zolder, het veranderen van uw dakbedekking of het aanbrengen van thermische isolatie van buitenaf (ITE).

De isolatie moet worden uitgevoerd op het gehele dak, het kan worden gedaan op de vloeren van verloren zolderruimte, de kruipruimte van verbouwde zolderruimte of een plat dak.

Opgelet: uw dakrenovatie moet een pakket van 2 werken omvatten voor een maximumbedrag van 20.000 euro om voor steun in aanmerking te komen.

Prijs voor de renovatie van de isolatie van een oud dak :

 • Prijs voor de renovatie van een dakisolatie aan de binnenkant: 30 tot 40 € per m².
 • Prijs van de renovatie van een externe thermische isolatie (ITE) van het dak: 120 tot 170 € de m².

Prijs voor de renovatie van de waterdichting van een dak :

 • Prijs voor de renovatie van het zeil: 30 tot 50 € per m².
 • Prijs voor de renovatie van het onderdakscherm: 1 tot 20 € per m2

Leer ook meer over

Subsidies en subsidies voor dakrenovatie

Dakrenovaties op zich geven geen aanleiding tot financiële steun. U kunt profiteren van een BTW-tarief van 10% op voorwaarde dat de woning meer dan 2 jaar geleden is opgeleverd en dat de materialen en werkzaamheden door een vakman zijn geleverd.

Dakisolatiewerken laten u toe te genieten van verschillende steunmaatregelen om de kosten van de ingrepen af te schrijven.

Maprimerénov” steunt dakrenovatiewerken, maar op voorwaarde dat de werken worden uitgevoerd door vaklui met het RGE-label, in het kader van een pakket werken die verband houden met de verbetering van de isolatie van de woning.

De RGE-vermelding (die noch een label noch een certificatie is, maar een teken van kwaliteit), voor Reconnu Garant de l’Environnement, stelt als voorwaarde dat een bedrijf in aanmerking komt om werkzaamheden uit te voeren.

Het zal moeilijker zijn om overheidssteun te krijgen voor dakrenovaties, een belastingkrediet voor renovatie van afzonderlijke daken, enz.

Dakrenovatie die geen verband houdt met isolatie of waterdichting, krijgt geen speciale steun. U kunt echter wel contact opnemen met uw plaatselijke ANAH of de plaatselijke autoriteiten voor een dakrenovatieplan met betrekking tot een esthetisch aspect dat verband houdt met het erfgoed (verandering van dakpannen, enz.).

OPAH’s, programma’s voor woningverbetering, kunnen soms financiering bieden voor de reparatie van vervallen daken van woningen die ten minste 15 jaar geleden zijn opgeleverd. In dat geval moeten uw dakrenovatiewerkzaamheden deel uitmaken van een groot renovatieproject dat gericht is op de sanering van een ongeschikte of zeer vervallen woning of deel uitmaken van een energierenovatieproject.

Het maximumbedrag voor renovatiewerkzaamheden in het kader van een energierenovatie is vastgesteld op 20.000 euro.

U kunt ook contact opnemen met een van deze organisaties als uw dakrenovatie verband houdt met uw oude asbestcementdak.

Controleer in elk geval bij uw huisverzekeringsmaatschappij of een specifieke dakgarantie is opgenomen in de dekking die u hebt gekocht.

Verdien geld met het renoveren van uw dak

Tegen alle verwachtingen in, geld investeren in dakrenovatie zal u toelaten… geld te verdienen op middellange en lange termijn.

Ten eerste, door vandaag te investeren in de renovatie van uw dak, vermijdt u dat u morgen veel meer moet uitgeven om een volledig nieuw dak te plaatsen!

De prijs voor het renoveren van enkele m² dakbedekking is veel lager dan de prijs voor het volledig heropbouwen van een dakconstructie die is aangetast door schimmels of zwammen, veroorzaakt door de vochtigheid die via het dak binnenkomt!

Door uw dak te renoveren verbetert u bovendien de energieprestaties, of beperkt u op zijn minst de energieverspilling voor de verwarming van uw woning, waarvan 30% in de winter via het dak ontsnapt.

Renovaties met het oog op energie-efficiëntie kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen op verwarmingskosten.

Door uw isolatie te vernieuwen om ze efficiënter te maken, beperkt u het warmteverlies zoveel mogelijk. Dit moet dan ook de hoogste prioriteit voor uw werk zijn.

Als uw budget het niet toelaat om alle isolatie in één keer te vernieuwen, ga dan in fasen te werk.

Zolderisolatie is dus de meest rendabele investering. Reken 20 tot 40 euro per m² voor verloren zolderruimte en ongeveer 70 euro per m² voor verbouwde zolderruimte. Als tegenprestatie raamt ADEME een vermindering van 10 tot 20% op uw verwarmingsfactuur.

Een goede dakisolatie is isolatie onder de dakconstructie: isolatie en dampscherm bedekt met hout of gipsplaat voor cabrioletzolders, of isolatie door inblazen voor verloren zolders.

Denk ook aan het veranderen van uw dakramen om meer natuurlijk licht binnen te laten en zo uw elektriciteitsverbruik te verminderen.

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven die door de RGE zijn erkend, kunt u financiële steun krijgen en profiteren van 5,5% BTW, afhankelijk van het bouwjaar van uw woning.

De winstgevendheid is snel: 5 tot 6 jaar om het werk af te schrijven. Dakisolatie elimineert het “koude muur”-effect en verbetert het akoestisch comfort van de woning.

Door uw dak te renoveren, bijvoorbeeld door van een eenvoudig, verschoten pannendak over te stappen op een leien dak met dakkapellen, Velux en dakopeningen, met verbouwde zolderruimte, verhoogt u de waarde van uw woning voor doorverkoop!

U moet ook weten dat u de mogelijkheid hebt om uw dak te gebruiken voor wat “zonnehuur” wordt genoemd: het is voldoende om een dak te bezitten dat groot genoeg is voor de installatie van fotovoltaïsche panelen. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie, de levering van de apparatuur, de uitvoering van de installatie, de financiering van de werkzaamheden en het onderhoud van de installatie gedurende 20 jaar op eigen kosten.

In ruil voor de huur van het dak betaalt het bedrijf een deel van de opbrengst van de elektriciteitsproductie. De installatie van zonnepanelen wordt zo niet langer een uitgave, maar een permanente en gegarandeerde bron van inkomsten.

Voor een dak van 50 m2, bijvoorbeeld, bedraagt de gegarandeerde jaarlijkse vaste opbrengst slechts ongeveer 500 €, zonder enige uitgaven van uw kant, noch voor de installatie, noch voor het onderhoud.

Fotovoltaïsche energie is de meest efficiënte manier geworden om elektriciteit uit zonlicht op te wekken. Talrijke particuliere bedrijven verbinden zich ertoe de daken van huizen te verhuren om er fotovoltaïsche panelen te plaatsen en de geproduceerde elektriciteit nadien door te verkopen.

Dakrenovatie: het groene dak

Huiseigenaars die bijzonder geïnteresseerd zijn in duurzaam bouwen en respect voor het milieu, willen misschien hun dak renoveren om er zonnepanelen op te plaatsen of het om te vormen tot een groendak.

Houd er echter rekening mee dat niet alle daktypes voor elkaar geschikt zijn.

Het groendak is perfect geschikt voor platte daken en heeft als voordeel dat het bescherming biedt tegen lawaai, de overloop van regenwater absorbeert en een uitstekende thermische regulator is. Bovendien is het onderhoud vrijwel onbestaande.

Maar niet alle daken kunnen een vegetatielaag dragen vanwege het gewicht ervan.

Praat met de dakdekkers die u raadpleegt over uw project: zij hebben de expertise om u te vertellen of uw dakrenovatieprojecten passen bij de vorm en het type dak dat u hebt.

Leer ook meer over

Hoe weet u of het tijd is om uw dak te renoveren?

Definieer het project

Het is belangrijk dat u de tijd neemt om uw renovatieproject nauwkeurig te omschrijven. Is het een eenvoudige, identieke renovatie van uw dak? Of wil je de stijl veranderen?

Profiteer ook van deze reflectie om na te denken over warmte-isolatie om het warmteverlies van uw huis te beperken. Waarom de zolder niet inrichten?


Vaststelling van het renovatiebudget

Het is van essentieel belang om precieze ramingen te vragen. Specifieke kenmerken kunnen deze prijzen doen variëren, zoals de toegankelijkheid van de bouwplaats, de configuratie en de complexiteit van uw dak. De kosten voor steigers en het afvoeren van puin zijn niet in deze ramingen opgenomen.

Het kan zijn dat u reiskosten of zelfs kosten voor te late betaling moet toevoegen.

Kies een professional

De dakdekker staat garant voor de installatievoorschriften. Hij is tevens houder van een beroepsverzekering en een tienjarige garantie.

Leer ook meer over

Hoe kunt u zelf uw dak renoveren?

Het renoveren van een eigen dak is zowel een technische als een fysieke onderneming. U moet zowel de know-how als de kennis van materialen en gereedschappen bezitten, en de veiligheidsregels respecteren.

Belangrijk

Wees u ervan bewust dat voor werkzaamheden die u zelf uitvoert geen garantie geldt in geval van gebrekkig vakmanschap, en dat eventuele schade die daaruit voortvloeit niet door de verzekering wordt gedekt.

Dit werk is altijd vrij duur en nogal ingewikkeld voor iemand die helemaal geen ervaring heeft met doe-het-zelven. Als u geen professionele dakwerker bent, neemt u best alle risico’s door koude, natte en winderige periodes te vermijden, die de veiligheid van de mensen en de kwaliteit van het werk in gevaar kunnen brengen.

Hier zijn de stappen voor dakrenovatie.

 1. Controleer de staat van uw dak: afvoeren, openingen, bedekkingen, beoordeel de schade veroorzaakt door het weer. Maak van de gelegenheid gebruik om deze plekken schoon te maken (bladeren, mos…).
 2. Demonteer de bestaande dakdelen waar u aan het werken bent. Leg nooit het hele dak in één keer bloot, werk in zones. Dek de bouwplaats aan het eind van de dag af, ook als het mooi weer is.
 3. Overbodige materialen weggooien. Als uw oude dak van asbestcement is gemaakt, moet het asbest worden verwijderd en moet een beroep worden gedaan op een gespecialiseerde en gecertificeerde dakdekker.
 4. Trek een krijtlijn tussen de twee randspanten (d.w.z. van de ene kant van het dak naar de andere) en tussen de boven- en onderkant van het dak.
 5. Installeer het membraan onder het dak (waterdichting of scherm). Kies het onderdakscherm naargelang uw behoeften, isolerend (voor meer comfort in de winter) of reflecterend (voor meer comfort in de zomer).
 6. Leg de tegenlatten volgens het type dakbedekking, rekening houdend met de hoogte van het dak (afstand die overeenkomt met de overlapping van de pannen of leien). Elk type dakbedekking vereist een andere belichting.
 7. Ga verder met de installatie en bevestiging van de afdekking. U kunt een identieke renovatie uitvoeren, of vertrekken met een gloednieuw dak, volgens de regionale regels en uw budget. U kunt uw dak geheel of gedeeltelijk vernieuwen, de nieuwe materialen mengen met de oude… Als u het type dakbedekking verandert, mag het nieuwe materiaal niet te zwaar zijn, aangezien het geraamte dit gewicht zal moeten dragen.
 8. Afwerking van randen, richels en dalen, waarvoor gootstukken (metselwerkvoorzieningen om een waterdichte afdichting tussen twee elementen van verschillende constructie te verzekeren) of voegen nodig zijn.
 9. De regenwaterafvoeren installeren

De uitrusting voor de renovatie van het dak

 • een veiligheidsharnas: dit is de basisuitrusting om vallen te voorkomen
 • veiligheidsschoenen met noppen: comfortabel, goed gesloten en met antislipzolen
 • een helm, die u vastmaakt en die van onschatbare waarde kan blijken bij een val.
 • handschoenen, zeer nuttig om verwondingen aan de vingers te voorkomen, zoals bij hamerslagen
 • groot materieel, zoals steigers, kan worden gehuurd.

Vergeet de uitrusting niet.
Organiseer de materiaalstroom, voorzie gereedschap, dekzeilen, enz.

De administratieve stappen om zijn dak te vernieuwen

Raadpleeg eerst de plaatselijke PLU en zorg ervoor dat uw dakrenovatieproject voldoet aan de plaatselijke voorschriften.

Leer ook meer over

Dan zult u een voorafgaande aangifte van werkzaamheden moeten indienen.

Artikel R.421-17 a van het wetboek van stedenbouw regelt de aangifte van werkzaamheden voor de renovatie van een dak.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • installatie van dakvensters
 • dakreparatie
 • schoorsteeninstallatie
 • installatie van zonnepanelen
 • installatie dakantenne
 • structurele wijziging
 • dogging
 • onderhoud of reparatie van het dak
 • wijziging van de kleur of de vorm van de tegels

Als u uw dak vernieuwt, is er geen vergunning nodig. Als u daarentegen het uiterlijk van het huis verandert, moet u vooraf een aangifte van werkzaamheden indienen bij het gemeentehuis.

Begin nooit een bouwplaats zonder toestemming.

Leer ook meer over

F.A.Q.

Kan ik mijn dak renoveren met tweedehands materialen?
Het antwoord is nee. Alleen een vakman kan zeggen of een gebruikt dak in goede staat is (niet poreus, enz.). Bovendien is bij een dakrenovatie het materiaal niet het duurst. Het zou zonde zijn enkele duizenden euro’s te investeren in de installatie om na 5 of 10 jaar de dakbedekking volledig te moeten vernieuwen omdat uw materialen het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Moet ik de isolatie en de waterdichting tegelijk met mijn dak vernieuwen?
Niet noodzakelijk. Als uw isolatie en waterdichting recent zijn en in goede staat, is het niet nodig om ze te veranderen.

Ik heb een pannendak en ik zou het graag willen veranderen in een groendak als onderdeel van mijn renovatieproject, is dat mogelijk?
Ja, maar daarvoor moet u een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door een ontwerpbureau om na te gaan of uw geraamte of draagconstructie het nieuwe gewicht
kan dragen.

Is een oude dakbedekking recycleerbaar?
Dat hangt van het materiaal af. Zink, leisteen, kleitegels, hout zijn 100% recycleerbare materialen. Andere materialen, zoals dakspanen, aluminium, glas en zonnepanelen zijn dat niet. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzamelingscentrum om te weten te komen waar u uw materialen kunt afgeven. Neem in het geval van een oud dak dat asbest bevat contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

 

 

 

Recent Posts