Everite met asbest: Let op gevaar!


 

Dakbedekking in everite: wat u moet weten

“Everite” is een handelsmerk dat asbestcementvezelplaten aanduidt, die met name voor dakbedekking van Everite worden gebruikt.

Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw, toen men nog niet volledig op de hoogte was van de gevaren van asbest, werd vezelcement op grote schaal gebruikt in de bouw en installatie van Everite voor zijn isolerende, vuurvaste en verstevigende eigenschappen en Everite dakafdichting.

Bedrijven als Eternit (de fabrikant van Everite) waren gespecialiseerd in de verwerking van asbest voor de bouwsector, zoals Isover, Everitube, Amiabel Safari, Uralithe, Absestolux, Maxiplaque, Abrisol, Canalite…

Deze fabrikanten gebruikten asbest in hun Everite-dakbedekkingsplaten tot tussen 1973 en 1998, naar gelang van het geval.

Eternit Frankrijk was de belangrijkste fabrikant van fibro-cement, vóór Saint-Gobain, vanaf de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog tot het verbod op asbest in 1997.

Na de “Trentes Glorieuses” nam de plaat Everite of het plaatmetaal Everite een prominente plaats in de bouwmaterialensector in (met name dankzij de asbestafzettingen op de Franse bodem).

Everiet, of fibro-cement, of asbestcement wordt niet meer geproduceerd, maar het komt nog voor op oude gebouwen, in plafondtegels of dakbedekking.

Het asbestschandaal

Maar in het begin van de jaren negentig brak het asbestschandaal uit en werd dit materiaal in 1997 definitief verboden nadat vele gevallen van beroepsziekten officieel waren vastgesteld.

Werknemers van de Eternit/Everite-fabrieken werden ziek en de groep werd ervan beschuldigd niet de nodige veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen om de werknemers tegen blootstelling aan asbestvezels te beschermen.

Veel bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van asbest voor verschillende industrieën (auto met remblokken, isolatie van verwarmingsbuizen, asbestvlokken in gebouwen en scheepsbouw, asbesttextiel, enz.) zien zich gedwongen hun deuren te sluiten nu de wetenschappelijke en medische gemeenschap de correlatie tussen asbest en het kankerverwekkende karakter ervan benadrukt.

Asbest is daarna verboden.

De gevaren van Everite fibro-cement

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Het vormt respirabel stof dat zich vasthecht aan de bronchiën en longen en ademhalingsaandoeningen veroorzaakt (borstvlies, fibrose, longkanker…).

Hoe langer de blootstelling, hoe groter het gevaar dat een dak van fibro-cement blijft bestaan.

Een asbestdak is alleen gevaarlijk als de dakbedekking beschadigd is, in slechte staat verkeert, doorboord of gebarsten is of als er water in is geïnfiltreerd.

De behandeling (verwijdering) ervan is ook gevaarlijk.

Verordening

In de circulaire van 09/01/97 worden “maatregelen met betrekking tot de verwijdering van asbestcementafval” voorgesteld. Specificeert de regels die moeten worden gevolgd voor verpakking, vervoer en verwijdering door opslag, gedefinieerd voor alle categorieën opslagfaciliteiten (CSDU 1, 2, 3). De bijlage bevat een model van een formulier voor het traceren van asbestcementafval. »

De circulaire van 19/07/96 bevat “instructies voor het verwijderen van afval van werkzaamheden met betrekking tot asbesthoudende vloklagen en isolatiemateriaal in gebouwen”. Vermeldt de indeling van de betrokken afvalstoffen, de methoden voor verwijdering, conditionering en vervoer. Geeft aan dat dit afval alleen mag worden verwijderd in opslagfaciliteiten voor gevaarlijk afval (CSDU 1) of door verglazing. Stabilisatie is verplicht sinds 1 april 1998. »

Asbestverwijdering is niet altijd verplicht.

Deze operatie is alleen vereist als de hoeveelheid asbest groter is dan 5 vezels per liter lucht. Dan moet binnen de volgende drie jaar worden ingegrepen, op straffe van sancties.

De bouwplaats moet voldoen aan de voorschriften van decreet nr. 2012-639 van 4 mei 2012.

Een huis met asbestcement verkopen

Het is verplicht een asbestdiagnose van het dak uit te voeren in het kader van de verkoop of de verhuur voor alle constructies die dateren van vóór 1997.

Verordening

Het is in vele opzichten belangrijk om een beschadigde tegel niet te laten liggen.

Een enkele gebroken dakpan lekt: de infiltratie van regen en vocht creëert een lek in uw dak, waardoor uw geraamte gevaar loopt en er vocht- en schimmelproblemen ontstaan in uw isolatie of muren. Vermenigvuldig dit fenomeen met 10, 20 of 50 gebarsten of beschadigde dakpannen en u zult begrijpen waarom het dringend noodzakelijk is de dakpanlekkage te dichten.

Een losse tegel die uitglijdt en valt kan schade veroorzaken aan uw planten, uw eigendom (tuinmeubelen, luifel, auto …) en mensen.

Een uitglijdende tegel kan andere tegels meesleuren en uw dakgoten en dakgoten beschadigen, of zelfs uw regenwaterafvoeren blokkeren.

Gebarsten tegels worden meer blootgesteld aan schimmel, zwammen, korstmossen…

Vogels, knaagdieren en vleermuizen, maar ook wespen of horzels, kunnen door de opening die door een kapotte dakpan ontstaat, onder uw dak kruipen en schade aanrichten of hun nesten in uw isolatie aanbrengen.

Hoe weet u of uw fibro-cement dak asbest bevat?

Niet alle fibrocement is asbest. Sinds 1998 produceren wij een breed assortiment asbestvrije dakbedekkingen van fibrocement.

Alleen een gecertificeerde asbestverwijderaar kan een nauwkeurige diagnose stellen en zeggen of uw dak asbest bevat.

Laboratoriumonderzoek kan noodzakelijk zijn.

Een positieve asbestdiagnose kan de eigenaar dwingen tot het uitvoeren van werkzaamheden, vooral als asbest een risico vormt bij beschadiging van het dak.

De diagnose van asbest kost u tussen 70 en 160 €, afhankelijk van de oppervlakte.

Verplichtingen na diagnose

 

  • Als de asbestdiagnose negatief is, bevat uw fibro-cement geen asbest.
  • Als de asbestdiagnose positief is, en uw dak in goede staat verkeert, moet u over 3 jaar opnieuw worden gediagnosticeerd. Het vervangen van een dak door Everite is alleen verplicht als het dak is aangetast en er vezels uit kunnen ontsnappen. Een dak in goede staat levert geen direct gevaar op, en u bent niet verplicht het te vervangen.
  • Als de diagnose positief is en het dak verzwakt is, bent u verplicht werkzaamheden uit te voeren, hetzij insluiting, hetzij verwijdering en vervanging.

Het is verplicht een beroep te doen op een professionele asbestverwijderaar om het asbestcementdak te behandelen of te verwijderen volgens de reglementering voor de ontmanteling van fibrocementdaken.

Asbestverwijdering van Everite dak

Everite asbest dakbedekking

Het is een kwestie van asbest insluiten met een insluitingsmateriaal. Het is een techniek die voorbehouden is aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in asbestverwijdering. Het wordt ook wel inkapseling genoemd.

Asbest mag niet doorboord of gebroken worden.

De prijs van een insluiting kost gemiddeld 20 €/m2.

Asbestverwijdering en verwijdering van een dak Everite

Asbestverwijdering bestaat erin asbestdelen te behandelen met specifieke producten die zijn voorbehouden aan asbestverwijderingsbedrijven.

Het dak van Everite wordt vervolgens verwijderd voordat het wordt vervangen door asbestvrij
vezelcement of ander materiaal. Asbestverwijdering is een definitieve oplossing die zowel door vakmensen als door overheidsinstanties wordt aanbevolen.

U bent van uw asbestzorgen af en hoeft niet elke 3 jaar terug te komen. Bovendien, als je moet doorverkopen, zullen kopers gerustgesteld zijn.

Asbestverwijdering kost tussen 30 en 50 €/m2.

Het
afval wordt naar een asbestverwerkingscentrum gebracht, dat u een certificaat
zal verstrekken waaruit blijkt dat het asbest op de juiste wijze is verwijderd.

De verwijdering van asbestafval kost tussen 150 en 500 euro per ton.

U moet nog steeds de nieuwe dakbedekkingsmaterialen plaatsen.

De regels voor het ontmantelen en verwijderen van asbestcementplaten zijn draconisch. Het aantal en de grondigheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen zijn zeer belangrijk.

Het verdient altijd de voorkeur een beroep te doen op gecertificeerde en erkende beroepsbeoefenaren die in een aangegeven administratieve procedure een specifieke modus operandi zullen toepassen.


Hulpmiddelen voor asbestverwijdering van daken

Er is enige financiële steun beschikbaar voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

Deze steun wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend door de ANAH, die ofwel de asbestdiagnose kan subsidiëren, ofwel de asbestverwijderingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de bescherming van personen.

Het bedrag varieert van 20% tot 50% van de totale kosten die aan deze transacties verbonden zijn. Er zijn echter nog een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor deze steun in aanmerking te komen. Met name moet de woning meer dan 15 jaar geleden zijn gebouwd. De werkzaamheden moeten de algemene toestand van de woning verbeteren en moeten worden uitgevoerd door vakmensen.

De kosten van asbestverwijdering kunnen 30% tot 100% duurder zijn dan de renovatie van een asbestvrij dak.

 

 

 

Recent Posts