Isoleer een zinken dak: prijs, isolatie tapes, rglementation


 

Een specifiek document om de DTU 40.41 te volgen

Het Unified Technical Document 40.41 heeft betrekking op alles wat met zinken daken te maken heeft. Dit document met technische bouwnormen bevat de voorschriften voor het bevestigen van de platen, alsmede de beginselen van waterdichting en ventilatie met betrekking tot zinken daken.

Het bevat een reeks gegevens, aanwijzingen en voorschriften over de fysische en dimensionale kenmerken en methoden voor het aanbrengen van zink op daken.

Voor alle technische vragen in verband met de isolatie van uw zinken dak dient u zich te wenden tot dit document dat verkrijgbaar is bij het CSTB.

Belangrijk

Van zinkdakbedekking is bekend dat zij onverenigbaar is met andere materialen, waaronder gips en andere metalen. Controleer de samenstelling van uw isolatie voordat u deze op een zinken dak aanbrengt.

Namelijk dat

aluminium

behoort niet tot de materialen die onverenigbaar zijn met zink, zodat er geen contra-indicatie is voor dunne isolatoren.

Een isolatie om

basis van minerale wol

is volledig compatibel met een zinken dak, bijvoorbeeld. Dit is ook het geval voor de meeste dakisolatie.

De enige mogelijke contra-indicaties zouden extra lagen of schermen kunnen betreffen. Vraag de fabrikant om informatie.

Het isoleren van een zinken dak: de geventileerde luchtruimte

De belangrijkste eis en het meest bijzondere kenmerk van het zinken dak is de noodzaak om een geventileerde luchtruimte te handhaven tussen de isolatie en de dakbedekking. Deze moet ten minste 4 cm bedragen voor hellingen tot 12 m lengte en 6 cm daarboven.

Voor gebouwen in bergachtige streken op een hoogte van meer dan 900 m moet met deze klimatologische omstandigheden rekening worden gehouden bij het ontwerp en de constructie van het dak (thermische studie).

Om dit probleem van de geventileerde luchtspleet wat duidelijker te zien :

 1. De lucht bevat altijd een bepaalde hoeveelheid waterdamp. Condensatie treedt op wanneer het verzadigingspunt wordt bereikt. Wanneer de lucht in een gebouw in contact komt met het dak, ontstaat condensatie als de buitentemperatuur kouder is. Het punt waarop deze condensatie in het dakcomplex optreedt, wordt het dauwpunt genoemd. Voorkomen moet worden dat dit dauwpunt aan de onderzijde van het zink of eventueel in het ongeventileerde dragermateriaal (directe ondersteuning of isolatie) optreedt.
 2. Het koud daksysteem moet altijd worden aangemoedigd, tenzij technisch advies wordt gegeven.
 3. De luchtruimte onder het substraat laat vocht van inwendige condensatie ontsnappen. Deze luchtspleet moet een minimumdikte van 40 mm hebben, of 60 mm indien de lengte van de oprijplaat meer dan 12 meter bedraagt.
 4. Om een goede luchtcirculatie in de aldus ontstane ventilatieruimte te verzekeren, moet worden voorzien in een luchtinlaat bij de afvoer en een luchtuitlaat bij de nok.
 5. Voor bekledingen kan de luchtspleet worden verminderd tot minimaal 20 mm.
 6. Wat het comfort in de zomer betreft, biedt minerale wolisolatie bescherming tegen zowel koude- als warmtedoorslag, afhankelijk van de gebruikte thermische weerstand. Als zodanig is een warmteweerstand R = 5 m². K/W, die overeenstemt met de eisen van de RT2005, is onvoldoende om te voldoen aan de eisen van lage-energiegebouwen waarvoor een warmteweerstand R van 8 m² of meer moet worden toegepast. K/W (BBC label).
 7. Een luchtdicht membraan wordt ook aanbevolen. Een vochtscherm kan fungeren als een luchtbarrièremembraan.
 8. Deze regels gelden voor ruimten met een lage of gemiddelde vochtigheidsgraad. Bij een hoge luchtvochtigheid is een zinken dak niet aan te bevelen.

Ventileer het zinken dak

De ventilatie is ofwel :

De ventilatie is ofwel :

 • door katteflappen verspreid over de hele dakbedekking
 • per lineaire ingang en uitgang (onderste en bovenste deel)
 • door gevelopeningen op een afstand van maximaal 12 m.

De totale doorsnede van de luchtdoorlaatopeningen moet ten minste gelijk zijn aan 1/3000e van het geprojecteerde oppervlak van de dakbedekking op een horizontaal vlak.

Het belang van ITE

Zink maakt isolatieoplossingen van binnen en buiten mogelijk.

Om aan de eisen van de RT2012 te voldoen, beperkt het zinken dak in combinatie met de externe thermische isolatie de koudebruggen, een van de belangrijkste oorzaken van energieverlies.

Het creëren van een ononderbroken isolerende schil rond het gebouw, waarbij een zinken dak van buitenaf wordt geïsoleerd, is daarom de meest efficiënte oplossing voor lage-energiegebouwen (BBC).

Geluidsisolatie zinkdak

Het zinken dak ondervindt soms stootgeluiden (regen en hagel).

Een dikke thermische isolatie (versterking van de reglementaire thermische eisen) in combinatie met een akoestische isolatie is dus een belangrijke extra comfortbijdrage in het geval van een zinken dak.

 

 

 

Recent Posts