Plat dak of dakterras? De 3 belangrijkste elementen


De platte daken passen bij alle stijlen van architectuur, oud of hedendaags. Voorwaarde is dat de dragende constructie het gewicht van de plaat draagt.

U moet uiteraard het PLU raadplegen om te weten of uw gemeente platte daken aanvaardt.

Tot nu toe zorgden platte daken voor infiltratie- en waterdichtheidsproblemen. Wat vroeger waar was, is nu niet meer noodzakelijk waar. Bouwtechnieken en materialen zijn geëvolueerd.

Om te beginnen is het belangrijk te weten dat een plat dak nooit helemaal plat is: de minimale helling is 5%.

Waarom een plat dak bouwen?

Met een plat dak wint u ruimte om zich te ontwikkelen: het dakoppervlak gaat niet langer verloren, maar kan worden benut, vooral in de stedelijke omgeving die de voorkeur geeft aan platte daken. Sommige mensen kiezen voor een groendak of daktuin. Ten slotte zijn ook platte fotovoltaïsche daken aantrekkelijk.

Het platte dak moet isolatie, waterdichting en afwatering op een uiterst precieze en technische manier integreren: met andere woorden, de constructie van een plat dak moet worden overgelaten aan ingenieurs en professionals.

De voordelen van een plat dak :

 • optimaal gebruik van de beschikbare oppervlakte
 • optimalisatie van de ruimte onder het dak met een vlak plafond
 • Vereist niet meer onderhoud dan een hellend dak.
 • modulaire ondergrond: fotovoltaïsch, terras, patio, moestuin, solarium met zwembad
 • geraffineerde esthetische aspect van het “architectenhuis”.
 • ecologisch: zonnedak, tuin of groentetuin, thermische isolatie van het groendak, minder windopname dan een hellend dak (minder energieverlies).

Leer ook meer over

De attracties van het dakterras

Met het dakterras kunt u uw dak gebruiken om extra leefruimte te creëren, vooral in stedelijke gebieden waar dit zeer gewaardeerd wordt: terras, patio, tuin…

Het is ook een zeer goede manier om de isolatie van uw dak te versterken en het thermisch potentieel ervan te verhogen. Het dakterras voegt waarde toe aan uw woning in geval van doorverkoop.

De constructie van een plat dak is meerlagig:

 1. Het dragend element: het geraamte of de plaat
 2. Dampscherm om de isolatie te beschermen tegen condensatie
 3. Thermische isolatie
 4. De waterdichte coating die het platte dak ondoordringbaar maakt
 5. De bescherming van de bekleding voor de bescherming en vooral de esthetiek van het dakterras: grind, groendak, platen, aggregaten, beton, hout…

Van een plat dak een terras maken

Indien u beschikt over een bestaand plat dak dat niet toegankelijk is en dat de belasting kan dragen om te worden omgevormd tot een toegankelijk dak met gebruik voor voetgangers, hebt u de mogelijkheid om uw dak om te vormen tot een terras.

De techniek van het vloeibaar waterdichtingssysteem (SEL) maakt het terras toegankelijk: na verwijdering van het oorspronkelijke membraan en reiniging van de drager worden verschillende lagen zelfbeschermende harsen aangebracht met leisteenvlokken of slipvaste zandkorrels. De hoeken zijn versterkt. Het platte dak kan dan bedekt worden.

Belangrijk

Voor elke renovatie of bouw van een plat dak moet een voorafgaande belastingsstudie worden gemaakt.

U kunt ook kiezen voor thermische isolatie van buitenaf om de ruimte onder het platte dak te beschermen.

Het leggen van een plat dak

Raadpleeg bij het leggen van uw plat dak de classificatie van het gekozen bekledingsmateriaal in het Avis technique du revêtement d’étanchéité (vastgesteld door het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in boekje n°2358).

De rangschikking is gebaseerd op 3 hoofdcriteria:

 1. F (F1 tot F5) voor vermoeidheidsweerstand (uithoudingsvermogen om bewegingen te ondersteunen)
 2. I (I1 tot I5) voor indrukweerstand (statisch en dynamisch ponsen)
 3. T (T1 tot T4) voor temperatuur (slipweerstand onder invloed van temperatuur).

Voorschriften voor dakterrassen

De verschillende technieken voor het waterdicht maken van een plat dak worden beschreven in de geünificeerde technische documenten (DTU 43.1 tot 43.5) en moeten voldoen aan de normen NF P84.208-1 en NF P84.208.

Zij zijn ook het voorwerp van technische adviezen of informatiedocumenten die zijn opgesteld door het Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) en waarin wordt aangegeven hoe deze producten moeten worden toegepast. De aanbevelingen verschillen naargelang de woning op de vlakte of in de bergen is gelegen en naargelang de helling van het dak.

Het is van essentieel belang dat de aannemer deze aanbevelingen opvolgt, zodat u gedekt bent door de verzekering en kunt profiteren van de tienjarige garantie. Bovendien is het raadzaam een Qualibat 3242 gekwalificeerde onderneming te kiezen die een specifieke verzekering heeft afgesloten.

Bovendien staat een aantal regio’s de bouw van een plat dak in hun PLU niet toe.

Guide Toiture kan u de weg wijzen naar de beste vaklui om uw project uit te voeren: aarzel niet ons te raadplegen.

Veiligheid op het dak

De reling moet >1 m hoog zijn. Het is bij voorkeur stevig en ondoorzichtig voor een betere veiligheid van het kind.

Als u kiest voor een reling met spijlen, kies dan voor verticale spijlen (kindveilig) met een ruimte tussen de verticale spijlen van maximaal 11 centimeter (geldende regelgeving).

Vermijd gladde oppervlakken om vallen te voorkomen.

Installeer geen meubilair of uitrustingen die door de wind kunnen worden weggeblazen (ballast of bevestigingsmiddelen).

Leer ook meer over

Het raamwerk van het platte dak

Niet alle dakdragende constructies zijn geschikt om een plat dak (en de isolatie ervan) te dragen.

In het kader van een renovatieproject is het sterk aan te bevelen een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voordat u begint met de bouw van een plat dak ter vervanging van een hellend dak.

Platte dakframes zijn over het algemeen :

 • een massieve plaat van beton, composiet, gewapend cellenbeton of staalwapening
 • een staalplaat met een plaat van gewapend beton
 • een frame van massief hout dat speciaal is behandeld om waterafstotend te zijn

Guide Toiture kan u gemakkelijk in contact brengen met metselaars of timmerlieden die u advies kunnen geven over de bouw van een plat dak. Aarzel niet om onze deskundigen te raadplegen.

De technische moeilijkheden van een plat dak


Het waterdicht maken van een plat dak

Het werk moet worden overgelaten aan een vakman en er moeten hoogwaardige materialen worden gebruikt. In het bijzonder moet een meerlagig waterdichtingsmembraan worden gebruikt. De voegen van de waterdichte laag moeten bijzonder voorzichtig zijn en de voegbruggen ook: er mogen geen koudebruggen zijn. Het waterdichtingsmembraan moet bestand zijn tegen ultraviolette (UV) straling en de dampbarrière moet van voldoende en ononderbroken kwaliteit zijn.

De helling van 5% moet regen en sneeuw kunnen afvoeren, en de juiste maat en stroomsnelheid hebben voor de afvoer van regenwater van platte daken.

In het algemeen zijn de kosten voor het bouwen en bedekken van een plat dak hoger dan die van een hellend dak.

Het gewicht van het platte dak

Het platte dak is meerlagig. Het weegt dus meer dan een hellend dak en de draagconstructie moet bestand zijn tegen het gewicht en de bedrijfslasten (permanent, mobiel, plaatselijk of verdeeld).

Het moet ook bestand zijn tegen regelmatig gebruik door voetgangers.

Beheer van regenwaterafvoer op een plat dak

Door zijn aard kan een plat dak vatbaar zijn voor stagnatie van regenwater. Daarom moet het worden uitgerust met een geschikt systeem voor de afvoer van regenwater.

Afvoersystemen voor regenwater omvatten: opvangstructuren (goten, goten) en afwateringswerken.

Deze elementen moeten worden bedekt met een met bitumen beklede thermische isolatie, zodat de waterdichting door middel van lassen kan worden aangebracht.

Voor een goede afvoer van het regenwater op een plat dak moeten de afvoerinrichtingen volgens zeer strikte normen worden geïnstalleerd, met name wat het debiet betreft.

Alle EEP’s moeten voorzien zijn van een rooster of een stootkussen om vuil tegen te houden dat de bergafwaarts verstopping zou kunnen veroorzaken.

Om goed te functioneren moet het regenwaterafvoersysteem de juiste afmetingen hebben en overloopbaar zijn.

Leer ook meer over

Een goed ontwerp voor de isolatie en waterdichting van uw plat dak

Er zijn 3 technieken voor het bouwen van platte daken. Deze drie technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op waterdichting/isolatie :

 • Het koud dak: gemaakt door een helling met een dakbedekking geventileerd door een luchtspleet. Dit soort techniek is niet aan te bevelen, omdat het geen goede isolatiekwaliteit biedt.
 • Het warme dak: een geïsoleerd dak dat bestaat uit een dampscherm zonder luchtspleet en dus een uitstekende isolatie biedt.
 • Het omgekeerde dak: bestaat uit een aan de buitenkant aangebrachte isolatielaag die de waterdichting beschermt. Het zogenaamde omgekeerde dak is de duurste techniek.

Door een plat dak van buitenaf te isoleren voorkomt u condensatieproblemen tussen de isolatie en het dak en de ontwikkeling van schimmels en zwammen. Hiervoor bevelen wij de warmdak- of omkeerdaktechniek aan.

Het koude platte dak

Hier is het platte dak van binnenuit geïsoleerd, zodat de dragende vloerplaat niet wordt verwarmd. Deze minder efficiënte methode is voorbehouden aan gebouwen met een beperkte plafondhoogte.

Tot de belangrijkste nadelen behoren grote temperatuurverschillen op het dak en isolatie die vocht kan opnemen. Dit alles kan het dak op de lange termijn in gevaar brengen.

De meest gebruikte isolatiematerialen voor een koud dak zijn glasmineraalwol, steenwol tussen de daksparren, isolatieplaten.

Het warme platte dak

De isolatie van het platte dak wordt zo geplaatst dat de bouwmaterialen zich in de isolatielaag bevinden. Boven de isolatie, een laag EPDM die water afstoot.

Overdag slaat het dak de warmte op en ’s nachts verspreidt het die geleidelijk.

Het warme platte dak is gemakkelijker te onderhouden dan het omgekeerde dak.

Warm plat dak isolatie zijn meestal isolatieplaten. De isolatieplaten voor platte daken die wij aanbevelen zijn PUR-dakisolatieplaten (polyurethaan), die uitstekend isoleren met een dunne laag. PIR-borden leveren nog betere prestaties, maar zijn duurder in aanschaf. De R-waarde zal over het algemeen 4,5 zijn. Een groot voordeel van isolatieplaten is dat ze ook een zeer goede geluidsisolator zijn. Helaas zijn het geen ecologische materialen, afgeleid van petrochemische stoffen. Zij zijn aan het eind van hun levensduur niet recycleerbaar.

Het omgekeerde platte dak

Omgekeerd plat dak isolatie voegt een laag van de zogenaamde “barrière” isolatie. Dit betekent dat de isolatie zelf wordt beschermd door een laag grind, hout of bijvoorbeeld platen. Deze methode wordt met name gebruikt voor platte daken, d.w.z. daken die regelmatig worden gebruikt.

De isolatie die voor dit type plat dak wordt gekozen, moet van de best mogelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn (PUR of PIR).

Het waterdichtingsmembraan is beschermd tegen hitte en koude en de isolatie zelf is beschermd tegen infiltratie of lekkage.

Voorwaarde voor een plat dak met omgekeerde isolatie is dat de dakondersteuning het extra gewicht kan dragen. Het is ook noodzakelijk dat de dakranden hoog zijn en buiten de isolatie uitsteken.

Het is absoluut noodzakelijk dat een ingenieur het dauwpunt van uw dak en de geplande isolatie berekent om u te informeren over de haalbaarheid van een dergelijke isolatie van het platte dak.

Dakbedekking: het bitumineuze waterdichtingsmembraan voor platte daken

Dakbedekking bestaat uit de keuze voor een bitumen membraan voor de waterdichting van het platte dak. De dakbedekking wordt met een gasbrander verhit om zich aan het substraat te hechten. Voor dakbedekking wordt gebruik gemaakt van polymeerbitumen versterkt met polyester of glasvezel: hetzij UV-bestendige plastomeermengsels (APP) of niet-UV-bestendige elastomeermengsels (SBS), die moeten worden afgedekt met een beschermende laag (bijvoorbeeld leisteenspanen).

Het synthetisch waterdichtingsmembraan

Het synthetische membraan is een alternatief waterdichtingsmembraan voor dakbedekking. Het warmt niet op zoals dakbedekking. Het heeft een langere levensduur dan dakbedekking en is goed bestand tegen UV-stralen. Gewoonlijk zijn deze membranen gemaakt van EPDM of PVC. EPDM is een synthetisch rubber op rol dat met lijm wordt vastgezet. Hij heeft een garantie van 30 jaar. De voegen zijn echter vrij gevoelig en de voeg is het zwakke punt van EPDM. PVC is ook verkrijgbaar in rollen die kunnen worden gelijmd. Het is zeer windbestendig, maar heeft een kortere levensduur dan EPDM. De fittingen hebben echter een langere levensduur.

Merk op dat er nu waterdichtingsmembranen met geïntegreerde fotovoltaïsche cellen beschikbaar zijn. Het is duidelijk dat de kosten van deze membranen veel hoger zijn. Het membraan is verbonden met een elektrisch circuit. Dit type membraan is minder volumineus, maar ook minder efficiënt dan fotovoltaïsche panelen.

Leer ook meer over

Welke bedekking voor een plat dak?

Als uw plat dak niet toegankelijk is (alleen voor onderhoudswerkzaamheden): een laag grind kan voldoende bescherming bieden. Wit grind bedekt de dakbedekking. Deze coating is weerbestendig, maar het grind heeft de neiging bij sterke wind van het dak te worden geblazen.

Een plat begroeid dak is ook een goed compromis in termen van thermische isolatie.

Het monolaag membraan is gemakkelijk te reinigen en is bestand tegen weersinvloeden en insecten. Het kan snel worden geïnstalleerd en is voordelig geprijsd. Hij is verkrijgbaar in wit en is bestand tegen UV-stralen en sneeuw.

Fotovoltaïsche panelen installeren op een plat dak is een andere optie: zorg ervoor dat het haalbaar is vanwege de extra belasting van de constructie.

Indien uw plat dak toegankelijk is (dakterras): elk materiaal, vergelijkbaar met een terras op één verdieping: ruw beton, tegels, platen, houten planken, composietplanken, enz.

Belangrijk

Kies een lichtgekleurde oppervlaktecoating. Donkere daken slaan warmte op en geven die weer af. In stedelijke gebieden wordt dit verschijnsel ICU (stedelijk hitte-eiland) genoemd.

Gebruik nooit andere dakbedekkingsmaterialen: dakpannen, dakspanen, leien… De tussenruimten zijn niet geschikt voor platte daken en zouden waterinfiltratie veroorzaken.

Leer ook meer over

Toegang tot het platte dak

Of u uw plat dak nu gebruikt als een plat dak of gewoon als een fotovoltaïsch dak dat slechts af en toe toegankelijk is voor onderhoud, u zult verschillende toegangen nodig hebben.

Plat dak ramen

Het lijkt misschien vreemd om een dakopening of een raam in een plat dak te willen plaatsen. Afhankelijk van de oppervlakte van uw dak kan het echter vele voordelen hebben om licht binnen te laten in de ruimten onder het dak: natuurlijk licht, ventilatie, comfort en minder energieverbruik.

De ramen die geschikt zijn voor platte daken zijn innovatief en perfect afgedicht en geïsoleerd. Er zijn op afstand bedienbare openingssystemen, verduisteringsgordijnen, platdakramen met regensensoren, beglazing met zonnecollectoren, enz. op de markt.

Ramen voor platte daken hebben de bijzondere eigenschap dat zij moeten uitsteken ten opzichte van het dakvlak.

Als uw raam groot genoeg is, kunt u een uitschuifbare trap of ladder installeren om via deze opening op uw dak te komen. Als u echter regelmatiger toegang nodig hebt, is een trap met een deur praktischer.

Daktrap met deur

Als u van plan bent uw plat dak als leefruimte te gebruiken (dakterras of daktuin), hebt u een gemakkelijke en handige toegang tot uw dak nodig. In dat geval hebt u de keuze tussen het plaatsen van een trap, hetzij van binnenuit, hetzij van buitenaf, met een deur of poort die rechtstreeks op uw dak uitkomt.

Leer ook meer over

Prijs van een plat dak

Zoals u hebt begrepen, hangt de prijs voor het isoleren van een plat dak in hoofdzaak af van de gekozen methode, het te isoleren oppervlak en de kwaliteit van het isolatiemateriaal.

Soort werk Prijs van plat dak isolatie per m2
Minimumprijs plat dak isolatie 30 €
Prijzen renovatie plat dak isolatie 75 €
Prijs van het waterdicht maken van platte daken 15-50 €

Hier volgen enkele prijzen per m² van een plat dak, afhankelijk van de materialen (alleen bekleding) en het soort werk. De prijs van een plat dak zal afhangen van de complexiteit van uw project.

Soort werk Prijs van een plat dak per m2
Bouwprijs van een toegankelijk plat dak 80-150 €
Bouwprijs voor een plat dak dat niet toegankelijk is 70-100 €
Leuningen en trappen 100-200 €
Prijs van een plat groendak 80-110 €
Materialen voor terrasoverkappingen (isolatie e.d. uitgezonderd) Prijs van een dakterras per m2
Hout 20-100 €
Pierre 30-100 €
Exotisch hout 45-140 €
Composiet hout 30-60 €
Beton 15-100 €
Betegelen 10-150 €

Voorbeeld van een schatting van een dakterras

Raming voor de renovatie van een plat dak van 32 m2 dat niet toegankelijk is als plat dak.

> Toegankelijk maken van het terras: 6282 €> Verwijderen van
het bestaande membraan: 960 €> Aanbrengen
van de primer: 512 €.
> Afwerking van de opstanden met verstevigde sluier: 860 €> Aanbrengen van de gootstukken
: 750 €.
> Aanbrengen van 2 lagen zelfbeschermende hars: 3.200 €.

 

 

 

Recent Posts