Prijs asbest dakrenovatie in 2021


Asbestcementdaken van oudere generatie bevatten asbest. Moderne asbestcementdaken bevatten geen asbest.

Als uw dak van vezelcement oud is (vóór 1997), bestaat het waarschijnlijk uit golfplaten waarin cement en asbest zijn gecombineerd, een kankerverwekkend en bijzonder gevaarlijk product.

Dergelijke daken moeten worden verwijderd om de gezondheid van de bewoners van het huis en het milieu te beschermen.

Ze worden poreus naarmate ze ouder worden, veranderen in stof en het risico van verontreiniging is zeer groot.

Wij geven u hier de prijs en de tips om uw dak in freibocement te vernieuwen

Bij de renovatie van asbestcementdaken moet dus ook asbest worden verwijderd:

  • hetzij door inkapseling
  • ofwel door verwijdering en decontaminatie.

Als uw dak van vezelcement niet gewoon kan worden gerenoveerd, omdat het in te slechte staat is, zult u geen andere keuze hebben dan het te laten verwijderen en vervangen. Asbestcement is namelijk alleen gevaarlijk wanneer de dakbedekking beschadigd is of onderhevig is aan infiltratie: asbestvezels zijn schadelijk en veroorzaken aandoeningen van de luchtwegen.

Als u niet zeker weet welk type dak van vezelcement u hebt (asbest of niet?), neem dan contact op met een vakman die u een asbestdiagnose zal geven.

Afhankelijk van de staat van bewaring van de asbestmaterialen, of de recente constructie van uw dak van vezelcement, kan de diagnosticus een eenvoudige bedekking aanbevelen.

Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij de renovatie van een dakbedekkingssysteem van vezelcement

Het reinigen en renoveren van een dak van vezelcement gebeurt uitsluitend door handmatig borstelen of met een lagedrukreiniger. Het is verboden een asbestcementdak te reinigen met een hogedrukreiniger.

U zult ook bescherming moeten dragen (pak, masker en bril): asbeststof is het gevaarlijkst.

Voor de renovatie van een asbestcementdak in goede staat dat niet van asbest hoeft te worden ontdaan, kunt u na de reiniging een laag kunsthars aanbrengen. Hierdoor wordt uw dak waterafstotend en waterdicht, terwijl de dakbedekking wordt opgesloten om slijtage en infiltratie te voorkomen.

Als uw asbestcement recent is of als de asbestdiagnose negatief is, moet u de volgende stappen in acht nemen om uw asbestcementdak te onderhouden:

  1. Gebruik van een ontschuimer voor het dak
  2. Borstelen met helder water.
  3. Aanbrengen van een waterafstotende verf of hars voor dakbedekking van vezelcement.

Neem een paar voorzorgsmaatregelen: gebruik geen schuurgereedschap, boor niet in het dak en schuur het niet! Producten en behandelingen die specifiek zijn voor het materiaal vezelcement, garanderen een doeltreffende renovatie.

Renovatie van een dak van vezelcement door bedekking (of inkapseling)

De bedekking van een dak van vezelcement bestaat uit het plaatsen van een nieuwe dakbedekking op het bestaande dak:

  • Ofwel door eerst een vloeibare lijm op het bestaande dak aan te brengen en het te bedekken met een stalen, zinken of aluminium coating. Dit staat bekend als een dakbedekking.
  • Hetzij met de dubbele huidmethode: in de golfplaten van vezelcement wordt een metalen raamwerk geplaatst en daarop worden geëxpandeerde polystyreenplaten bevestigd, die vervolgens worden bedekt met een shingle.

Deze twee technieken voor de renovatie van een dak van vezelcement worden over het algemeen uitgevoerd door dakdekkers die zijn opgeleid in de risico’s van asbest of door specialisten op het gebied van asbestverwijdering.

Hoeveel kost het om een fibro-cement dak te renoveren?

De eigenaar van een asbestcementdak moet zelf voor de verwijdering ervan zorgen. Gemiddeld ligt de prijs voor het verwijderen van asbest van een asbestcementdak tussen 30 en 40 € per m2. Deze operatie moet door een vakman worden uitgevoerd. Hierbij is geen rekening gehouden met de prijs van het plaatsen van een nieuw dak.

U kunt dan uw oude dak vervangen door klassieke materialen zoals dakpannen, leisteen of zelfs staal, zink, PVC…

Belangrijk

Asbestverwijdering is een dienst die moet worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestverwijderingsdeskundigen.

Tenzij u onlangs een eigendom hebt gekocht en de vastgoeddiagnose een verborgen gebrek over het asbestdak bevat, zullen de kosten van de renovatie van het fibrocementdak uw verantwoordelijkheid zijn. Er kan enige overheidssteun aan u worden toegekend, maar dit zal afhangen van inkomenscriteria.

Voor de renovatie van een dak van vezelcement met reiniging door een vakman (niet-asbestdakbedekking): reken tussen 10 en 20 € per m².

Soort werk Prijs van vezelcement dakrenovatie per m2
Prijs van een asbest-cement dakrenovatie door overkapping 25-50 €
Prijs van een renovatie van asbestcement dakbedekking met verwijdering en plaatsing van een nieuwe dakbedekking 60-80 €

Maar de prijzen kunnen snel stijgen met de oppervlakte, het tonnage afval dat moet worden vervoerd en de toegang tot de bouwplaats.

Financiële steun voor de renovatie van uw asbestcement dakbedekking

Er zijn overheidssubsidies om huiseigenaren te helpen asbest uit hun huizen te verwijderen. Deze zijn onderworpen aan inkomensvoorwaarden en specifieke technische criteria.

U dient contact op te nemen met uw gemeente, een belastingkrediet voor duurzame ontwikkeling (CIDD) aan te vragen of contact op te nemen met de ANAH, die subsidies kan verstrekken voor het uitvoeren van een technische diagnose of voor het verwijderen of isoleren van asbesthoudende materialen.

Leningen tegen voordelige tarieven zoals de Eco-PTZ, de woningverbeteringslening of de woonspaarrekening zijn ook oplossingen om uw asbestcementdakrenovatie te financieren.

Leer ook meer over

 

 

 

Recent Posts